Qcast #9

Třídílný podcast se mnou o rendrování v prohlížeči – o , DOMu, Babylonu, ✏️WebGL, 🖼️canvasu a projektu Collboard.com.

Díky moc QCASTu a QESTu za pozvání!

CollBoard.com pro učitele a vývojáře

Založili jsme dvě skupiny na Facebooku – CollBoard.com pro učitele a CollBoard.com pro vývojáře.

✒️✒️✒️

Budeme moc rádi, když se připojíte a budete sdílet své zkušenosti, výtvory, návrhy na vylepšení a ze širšího hlediska cokoliv, co se podobných online nástrojů týká.

https://www.facebook.com/groups/308592133464575/

https://www.facebook.com/groups/589409655007256/

Tlačítko zpět na CollBoardu

Na CollBoard.com jsme přidali dlouho očekávanou funkci – tlačítko zpět. Spolu s ním je přidaná i možnost jít vpřed a používat zkratky Ctrl+Z a Ctrl+Y.

Celý systém má zatím svá technická omezení:

  • Pokud smažete objekty, které jsou vytvořené před touto aktualizací, bohužel je nelze vrátit zpět.
  • Tlačítko zpět funguje pouze do bodu, kdy se stránka načetla.
  • Pokud na tabuli pracuje více lidí najednou, tlačítkem zpět se vzájemně ovlivňují.
  • Tlačítko zpět ani tlačítko vpřed nezešednou, pokud už krok zpět nebo vpřed neexistuje. Místo toho prostě po kliknutí neudělají nic.
  • Obě tlačítka jsou na nástrojové liště. Připravujeme pro ně speciální umístění.

Všechny tyto nedostatky (kromě prvního) budeme postupně odstraňovat.

Tlačítko zpět se chová stejně jako jakýkoliv jiný automaticky aktivovaná plugin – všechny nové tabule ho mají, avšak lze ho pro každou tabuli deaktivovat.

Do budoucna připravujeme i časovou osu, pomocí které by šla prohlížet historie celé tabule.