NGINX cache

Snažím se nastavit NGINX cache, studoval jsem to z několika zdrojů a konfigurace, kterou jsem udělal se zdá být správná (různě jsem štelovat různé hodnoty), avšak celé se to chová, jako by tam cachování vůbec nebylo.

Funguje to tak jak má (nehlásí žádnou chybu, ani nepadá), avšak bez proxy_cache.

Dal jsem si do hlaviček kontrolní hodnotu X-Cache-Status, která je ale stále na hodnotě MISS. Zároveň ve složce, kde mají být cache soubory není nic.

Nedělám nějakou naprosto zjevnou chybu?

„`
proxy_cache_path /var/www/collboard/cache-nginx levels=1:2 keys_zone=collboard_cache:10m max_size=10g
inactive=60m use_temp_path=off;
proxy_cache_key „$scheme$request_method$host$request_uri“;

server {
#listen 80;
#listen [::]:80;

server_name collboard.com;

location / {

# Cache.
proxy_cache collboard_cache;
proxy_buffering on;
proxy_cache_revalidate on;
proxy_cache_min_uses 1;
proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header updating http_500 http_502 http_503 http_504;
proxy_cache_background_update on;
proxy_cache_lock on;
add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status;

# Proxy
proxy_pass http://127.0.0.1:9977;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection „upgrade“;
proxy_read_timeout 86400; # Connection will be keept alive for 1 day

}

listen 443 ssl; # managed by Certbot
#… Nějaká další SSL konfigurace

}

„`

Autor

Pavol Hejný

Milovník technologií, Startuper ve vzdělávání, autor virtuální tabule Collboard.com, full stack vývojář a spoluorganizátor mnoha akcí např. CzechFutureTech.

Jedna myšlenka na “NGINX cache”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.